MPEZ-GeoPortal

33KV Feeders Details of MPEZ


Region,Circle and Division Wise EHV Substation With 33KV Feeders


REGION CIRCLE DIVISION EHV_SSNAME Feeder GROUP
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV KHAIRLANJI C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV MOIL B
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV BAIHAR C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV RAJEGAON C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV LALBURRA C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV WARASEONI C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV LANJI C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV 5MVA-I A
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV 8MVA-II A
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BALAGHAT 33KV 5MVA-III A
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV KATANGI 33KV TIRODI_MOIL C
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV KATANGI 33KV KATANGI A
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV KATANGI 33KV WARASEONI A
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV KATANGI 33KV TIRODI C
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV KATANGI 33KV ARI C
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV KATANGI 33KV KATEDHARA C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BHENEGAON 33KV KARANJA C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BHENEGAON 33KV BHANEGAON C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BHENEGAON 33KV KIRNAPUR C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV BHENEGAON 33KV LANJI B
JABALPUR BALAGHAT BAIHAR DN 132KV BAIHAR 33KV UKWAI C
JABALPUR BALAGHAT BAIHAR DN 132KV BAIHAR 33KV PARASWADA C
JABALPUR BALAGHAT BAIHAR DN 132KV BAIHAR 33KV MOHGAON C
JABALPUR BALAGHAT BAIHAR DN 132KV BAIHAR 33KV BAIHAR C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 132KV LALBARRA 33KV LALBARRA C
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV LALBARRA 33KV LAMTA A
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV LALBARRA 33KV NEWARGAON C
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV LALBARRA 33KV PHE A
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV WARASEONI 33KV KHAIRLANJI C
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV WARASEONI 33KV KOCHEWAHI A
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV WARASEONI 33KV WARASEONI A
JABALPUR BALAGHAT WARASEONI 132KV WARASEONI 33KV DONGARMALI A
JABALPUR CHHINDWARA AMARWADA 132KV CHHINDWARA 33KV AMARWARA C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV CHHINDWARA 33KV UMRANALA-I C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV CHHINDWARA 33KV THISGORA A
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV CHHINDWARA 33KV UMRANALA-II C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV CHHINDWARA 33KV SAUSAR C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWARA CITY 132KV CHHINDWARA 33KV SONAKHAR-HT B
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV CHHINDWARA 33KV SAURI-I C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV CHHINDWARA 33KV BANGAON C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV CHHINDWARA 33KV SAORI-II C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV CHHINDWARA 33KV BARKUHI C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWARA CITY 132KV CHHINDWARA 33KV CHHINDWARA-I A
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWARA CITY 132KV CHHINDWARA 33KV CHHINDWARA-II A
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWARA CITY 132KV CHHINDWARA 33KV HOSPITAL C
JABALPUR CHHINDWARA JUNNARDEO 132KV KHAPASWAMI 33KV CHANDAMETA C
JABALPUR CHHINDWARA JUNNARDEO 132KV KHAPASWAMI 33KV NAVEGAON C
JABALPUR CHHINDWARA JUNNARDEO 132KV KHAPASWAMI 33KV NANDAN A
JABALPUR CHHINDWARA JUNNARDEO 132KV KHAPASWAMI 33KV PANARA A
JABALPUR CHHINDWARA JUNNARDEO 132KV KHAPASWAMI 33KV UMARGHOD C
JABALPUR CHHINDWARA PARASIYA 132KV KHAPASWAMI 33KV BARKUHI-I C
JABALPUR CHHINDWARA PARASIYA 132KV KHAPASWAMI 33KV PRISM CEMENT A
JABALPUR CHHINDWARA PARASIYA 132KV KHAPASWAMI 33KV PAGARA C
JABALPUR CHHINDWARA PARASIYA 132KV KHAPASWAMI 33KV BARKUHI-II A
JABALPUR CHHINDWARA PARASIYA 132KV KHAPASWAMI 33KV UMRETH C
JABALPUR CHHINDWARA PANDHURNA 220KV PANDHURNA 33KV BADCHICHOLI C
JABALPUR CHHINDWARA PANDHURNA 220KV PANDHURNA 33KV TEEGAON C
JABALPUR CHHINDWARA PANDHURNA 220KV PANDHURNA 33KV JUNEWANI C
JABALPUR CHHINDWARA PANDHURNA 220KV PANDHURNA 33KV NADANWARI C
JABALPUR CHHINDWARA PANDHURNA 220KV PANDHURNA 33KV SWENPLASTIC A
JABALPUR CHHINDWARA PANDHURNA 220KV PANDHURNA 33KV RAJNA C
JABALPUR CHHINDWARA PANDHURNA 220KV PANDHURNA 33KV LINGA C
JABALPUR CHHINDWARA PANDHURNA 220KV PANDHURNA 33KV PANDHURNA B
JABALPUR CHHINDWARA SAUSAR 132KV BOREGAON 33KV SAUSAR B
JABALPUR CHHINDWARA SAUSAR 132KV BOREGAON 33KV INDUSTRIAL A
JABALPUR CHHINDWARA SAUSAR 132KV BOREGAON 33KV BOREGAON NIKET A
JABALPUR CHHINDWARA SAUSAR 132KV BOREGAON 33KV PIPLA C
JABALPUR CHHINDWARA SAUSAR 132KV BOREGAON 33KV RAMAKONA C
JABALPUR CHHINDWARA SAUSAR 132KV BOREGAON 33KV SANTOOR A
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV CHOURAI 33KV PANJRA C
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV CHOURAI 33KV SAMASWARA C
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV CHOURAI 33KV CHOURAI B
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV CHOURAI 33KV KUNDA C
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV CHOURAI 33KV SANKH C
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV CHOURAI 33KV PANJARA-II C
JABALPUR CHHINDWARA AMARWADA 132KV AMARWARA 33KV SURLAKHAPA C
JABALPUR CHHINDWARA AMARWADA 132KV AMARWARA 33KV GHOGRI C
JABALPUR CHHINDWARA AMARWADA 132KV AMARWARA 33KV CHHUI C
JABALPUR CHHINDWARA AMARWADA 132KV AMARWARA 33KV HARRAI B
JABALPUR CHHINDWARA AMARWADA 132KV AMARWARA 33KV SINGODI C
JABALPUR CHHINDWARA AMARWADA 132KV AMARWARA 33KV AMARWARA B
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 220KV CHINDWARA 33KV SONAKHAR B
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 220KV CHINDWARA 33KV ROHAN-KALA C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 220KV CHINDWARA 33KV BHAISADAND C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 220KV CHINDWARA 33KV CHARGAON A
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 220KV CHINDWARA 33KV PINDRAI C
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 220KV CHINDWARA 33KV CHAND-I B
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 220KV CHINDWARA 33KV SIDDHI VINAYAK A
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 220KV CHINDWARA 33KV CHAND -II A
JABALPUR CHHINDWARA PARASIYA 220KV CHINDWARA 33KV KUNDALI KALA A
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV BICHUA 33KV KHAMRA C
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV BICHUA 33KV SAGAR C
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV BICHUA 33KV KHAMERPANI C
JABALPUR CHHINDWARA CHOURAI 132KV BICHUA 33KV BICHUA B
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV UMRETH 33KV GAJNADOH C
JABALPUR CHHINDWARA PARASIYA 132KV UMRETH 33KV KHIRSADOH B
JABALPUR CHHINDWARA PARASIYA 132KV UMRETH 33KV KANHARGAON C
JABALPUR CHHINDWARA PARASIYA 132KV UMRETH 33KV UMRETH C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV SAORI 33KV SAORI C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV SAORI 33KV LAWAGHOGHRI C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV SAORI 33KV MUJAWAR C
JABALPUR CHHINDWARA CHHINDWAR EAST 132KV SAORI 33KV BHUTAI C
JABALPUR DINDORI DINDORI 132KV DINDORI 33KV SHAHPURA A
JABALPUR DINDORI DINDORI 132KV DINDORI 33KV DINDORI A
JABALPUR DINDORI DINDORI 132KV DINDORI 33KV GARASARAI B
JABALPUR DINDORI DINDORI 132KV DINDORI 33KV SAMNAPUR B
JABALPUR DINDORI DINDORI 132KV GORAKHPUR 33KV GORAKHPUR C
JABALPUR DINDORI DINDORI 132KV GORAKHPUR 33KV KARANJIYA C
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV COMPLEX-I A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV COMPLEX-II A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV JBP-III A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV JBP-IV B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV JBP-VIII A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV RAMNAGARA-II B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV RAMNAGARA-I B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV JBP-V B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV RAMPUR-I B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV IT PARK B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR WEST 220KV JABALPUR 33KV RAMPUR-II B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV AKVN B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR WEST 220KV JABALPUR 33KV JBP-I A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR WEST 220KV JABALPUR 33KV JBP-II A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 220KV JABALPUR 33KV JBP-VII B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 132KV VFJ 33KV GCF B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR NORTH 132KV VFJ 33KV ADHARTAL A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR NORTH 132KV VFJ 33KV OFK A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR NORTH 132KV VFJ 33KV RICHAI A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR NORTH 132KV VFJ 33KV GOKALPUR A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR NORTH 132KV VFJ 33KV VFJ 5MVA-1 B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR NORTH 132KV VFJ 33KV VFJ 5MVA-2 B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR NORTH 132KV VFJ 33KV SOLAR PLANT A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 132KV VINOBABHAVE 33KV VINOBA BHAVE A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 132KV VINOBABHAVE 33KV GORABAZAR I A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 132KV VINOBABHAVE 33KV GORABAZAR II B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR WEST 132KV VINOBABHAVE 33KV CLOCK TOWER A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR SOUTH 132KV VINOBABHAVE 33KV SATPULA B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR WEST 132KV VINOBABHAVE 33KV BHANTALAIYA B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 132KV VINOBABHAVE 33KV UKHARI I B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 132KV VINOBABHAVE 33KV UKHARI II B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR NORTH 132KV MADOTAL 33KV JP NAGAR B
JABALPUR JABALPUR CIT VIJAYNAGAR 132KV MADOTAL 33KV MARHOTAL B
JABALPUR JABALPUR CIT VIJAYNAGAR 132KV MADOTAL 33KV LEMAGARDEN B
JABALPUR JABALPUR CIT VIJAYNAGAR 132KV MADOTAL 33KV ORIYA B
JABALPUR JABALPUR CIT VIJAYNAGAR 132KV MADOTAL 33KV KATHONDA B
JABALPUR JABALPUR CIT VIJAYNAGAR 132KV MADOTAL 33KV RAMESHWARAM B
JABALPUR JABALPUR CIT VIJAYNAGAR 220KV PANAGAR 33KV GUDGAWAN B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 220KV GORABAZAAR 33KV HR TOWN B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 220KV GORABAZAAR 33KV GORABAZAAR-5 A
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 220KV GORABAZAAR 33KV RIDGE TOWN B
JABALPUR JABALPUR CIT JABALPUR EAST 220KV GORABAZAAR 33KV GORABAZAAR-3 B
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 220KV JABALPUR 33KV NTPC-I A
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 220KV JABALPUR 33KV NTPC-II A
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 220KV JABALPUR 33KV JBP-VI B
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV VFJ 33KV SIHORA A
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV VFJ 33KV SAE B
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV SHAHPURA 33KV PGCIL A
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV SHAHPURA 33KV BELKHEDA-III A
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV SHAHPURA 33KV BELKHEDA-I C
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV SHAHPURA 33KV SHAHPURA B
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV SHAHPURA 33KV BELKHEDA-II C
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV SHAHPURA 33KV NONI C
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV PATAN 33KV BELKHEDA C
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV PATAN 33KV ROSRA B
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV PATAN 33KV PATAN B
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV PATAN 33KV PATHRORI B
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV PATAN 33KV BHANU A
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV PATAN 33KV KYMORI A
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV PATAN 33KV NONI A
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV SIHORA 33KV SIHORA A
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV SIHORA 33KV SIHORA-II A
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV SIHORA 33KV SLEEMANABAD A
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV SIHORA 33KV EURO BOND A
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV SIHORA 33KV FANWANI C
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV SIHORA 33KV MAJHGAWAN B
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV SIHORA 33KV MAJHOLI-II B
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV SIHORA 33KV HARGARH-SEZ A
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV SIHORA 33KV MAJHOLI B
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV MANERI 33KV INDUSTRIAL-I A
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV MANERI 33KV INDUSTRIAL-II A
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV MANERI 33KV BARELA-I B
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV MANERI 33KV BARELA-II A
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV MANERI 33KV PRIMO A
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 132KV MADOTAL 33KV SIHORA_PANAGAR A
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV MADOTAL 33KV KATANGI C
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV KATANGI JBP 33KV KAYMORI C
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV KATANGI JBP 33KV KATANGI B
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV KATANGI JBP 33KV BORIA C
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 132KV KATANGI JBP 33KV POLA B
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 220KV PANAGAR 33KV BELKHADU C
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 220KV PANAGAR 33KV BARODA B
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 220KV PANAGAR 33KV URDUA-IM A
JABALPUR JABALPUR O&M SIHORA 220KV PANAGAR 33KV SIHORA A
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV BELKHEDA 33KV BELKHEDA C
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV BELKHEDA 33KV PIPARYA C
JABALPUR JABALPUR O&M PATAN 132KV BELKHEDA 33KV KARAIYA C
JABALPUR JABALPUR O&M JABALPUR O&M 220KV BARGI POWER 33KV BARGI POWER HOUSE B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KYMORE 33KV BARHI-I C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KYMORE 33KV ASBESTOS B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KYMORE 33KV SINGODI C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KYMORE 33KV BAMANGAON C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KYMORE 33KV IC KATNI C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KYMORE 33KV 5MVA C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KATNI 33KV SLEEMNABAD C
JABALPUR KATNI KATNI CITY 132KV KATNI 33KV ACC A
JABALPUR KATNI KATNI CITY 132KV KATNI 33KV PAHARUWA C
JABALPUR KATNI KATNI CITY 132KV KATNI 33KV DABUR A
JABALPUR KATNI KATNI CITY 132KV KATNI 33KV KATIAGHAT A
JABALPUR KATNI KATNI CITY 132KV KATNI 33KV NKJ B
JABALPUR KATNI KATNI CITY 132KV KATNI 33KV OFK-I A
JABALPUR KATNI KATNI CITY 132KV KATNI 33KV OFK-II A
JABALPUR KATNI KATNI CITY 132KV KATNI 33KV BILHARI C
JABALPUR KATNI KATNI CITY 132KV KATNI 33KV 8MVA B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KATNI 33KV BURN-N-CO B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KATNI 33KV BADWARA C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV KATNI 33KV 5MVA XMER A
JABALPUR KATNI KATNI CITY 220KV KATNI 33KV KATNI B
JABALPUR KATNI KATNI CITY 220KV KATNI 33KV CHAKA B
JABALPUR KATNI KATNI CITY 220KV KATNI 33KV PURENA B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 220KV KATNI 33KV DEOGAON C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 220KV KATNI 33KV KATNI-II C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 220KV KATNI 33KV SHAHNAGAR-I B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 220KV KATNI 33KV SHAHNAGAR-II B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV SLEEMNABAD 33KV INDUSTRIAL B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV SLEEMNABAD 33KV PAN UMARIA C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV SLEEMNABAD 33KV PAN UMARIA-II C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV SLEEMNABAD 33KV BAHORIBAND-II C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV SLEEMNABAD 33KV BAHORIBAND-I C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV SLEEMNABAD 33KV COSTAL B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV SLEEMNABAD 33KV SLEEMNABAD B
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV BARHI 33KV BARHI C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV BARHI 33KV KUWAN C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV BARHI 33KV GAIRTALAI C
JABALPUR KATNI KATNI O&M 132KV BARHI 33KV PIPARIYA C
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV MANERI 33KV NIWAS B
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV MANERI 33KV 3.15 MVA C
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV MANERI BARELA TO UDAIPUR FEEDER C
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV MANDLA 33KV MANDLA A
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV MANDLA 33KV FOOLSAGAR B
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV MANDLA 33KV POUNDI B
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV MANDLA 33KV NAINPUR A
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV MANDLA 33KV BICHIYA B
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV NAINPUR 33KV NAINPUR B
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV NAINPUR 33KV PINDRAI B
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV NAINPUR 33KV KHANNERGAON B
JABALPUR MANDLA MANDLA O& 132KV NAINPUR 33KV CHIRAIDONGRI B
JABALPUR MANDLA BICHIYA 132 KV BICHHIYA BICHHIYA
JABALPUR MANDLA BICHIYA 132 KV BICHHIYA KUDELA
JABALPUR MANDLA BICHIYA 132 KV BICHHIYA GUTAS
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV GOTEGAON B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV SINGHPUR C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV ZOBA C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV INDUSTRIAL B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV BACHAI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV DEONAGAR C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV NIWARI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV BASANPANI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV RAMKHIRIYAI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 220KV NARSINGHPUR 33KV MAHAKAUSHAL SUGAR C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV NARSINGHPUR 33KV JAILROAD A
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV NARSINGHPUR 33KV KARELI B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV NARSINGHPUR 33KV KARAPGAON C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV NARSINGHPUR 33KV UMARIA C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV NARSINGHPUR 33KV GOTEGAON B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV NARSINGHPUR 33KV THEMI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV NARSINGHPUR 33KV 5MVA-I A
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV NARSINGHPUR 33KV 5MVA-II A
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV NARSINGHPUR 33KV NAGAR PALIKA A
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV SALICHOUKA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV GADARWARA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV SAIKHEDA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV SIHORA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV BHAMA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV ATTHAISA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV RUCHI SOYA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV BAMHORI B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV CHICHLI B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV BANSKHEDA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV GADARWARA 33KV BLA POWER B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV BARMAN 33KV DOBHI-I B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV BARMAN 33KV BARMAN B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV BARMAN 33KV BEETALI-I C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV BARMAN 33KV BEETALI-II B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV BARMAN 33KV PALOHA C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV BARMAN 33KV DOBHI-II B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV BARMAN 33KV BEETALI-III C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV BARMAN 33KV KASHIKHERI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV SHRINAGAR 33KV SHRINAGAR C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV SHRINAGAR 33KV BAGASPUR C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV SHRINAGAR 33KV GUNDRAI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV SHRINAGAR 33KV GOTEGAON OLD C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV SHRINAGAR 33KV GOTEGAON NEW B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV SHRINAGAR 33KV PARAMHANSI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV KARAPGAON 33KV KARAPGAON C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV KARAPGAON 33KV KARELI B
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV KARAPGAON 33KV AAMGAON C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV KARAPGAON 33KV BANSDEHI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV DEONAGAR 33KV BARETHA C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV DEONAGAR 33KV DEONAGAR C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV DEONAGAR 33KV DUDWARA C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV KARAKBEL 33KV JHAMAR C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV KARAKBEL 33KV GUNDARI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV KARAKBEL 33KV TINDI C
JABALPUR NARSINGHPUR NARSINGHP 132KV KARAKBEL 33KV THEMI C
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV PALOHABADA 33KV PALOHA C
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV PALOHABADA 33KV SAUDAMAR B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV PALOHABADA 33KV BILTHARI C
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV PALOHABADA 33KV MUDGALA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 220KV CHEECHALI 33KV BARHBADA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 220KV CHEECHALI 33KV CHHECHALI B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 220KV CHEECHALI 33KV TENDUKHEDA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 220KV CHEECHALI 33KV RAIPUR B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 220KV CHEECHALI 33KV IMALIYA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 220KV CHEECHALI 33KV NANDNER B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132 KV BANKHEDI 33KV PANAGAR B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132 KV TENDUKHEDA 33KV MADANPUR B
JABALPUR SEONI LAKHNADON 132KV LAKHNADON 33KV LAKHNADAUN B
JABALPUR SEONI LAKHNADON 132KV LAKHNADON 33KV GHANSOR B
JABALPUR SEONI LAKHNADON 132KV LAKHNADON 33KV 33KV DHOOMA B
JABALPUR SEONI LAKHNADON 132KV LAKHNADON 33KV JHABUA-POWER A
JABALPUR SEONI LAKHNADON 132KV LAKHNADON 33KV GANESHGANJ C
JABALPUR SEONI LAKHNADON 132KV LAKHNADON 33KV ADEGAON B
JABALPUR SEONI LAKHNADON 132KV LAKHNADON 33KV BHEEMGARH A
JABALPUR SEONI LAKHNADON 132KV LAKHNADON 33KV DHANORA B
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV KEOLARI B
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV BARGHAT B
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV ARI B
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV CHOURAI A
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV PGCIL A
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV KURAI B
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV 5MVA-II A
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV KARIRAT C
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV MALARA B
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV FS A
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV 8MVA A
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV PHE A
JABALPUR SEONI SEONI 132KV SEONI 33KV ASHOKNAGAR A
JABALPUR SEONI SEONI 220KV SEONI2 33KV MUNGWANI B
JABALPUR SEONI SEONI 220KV SEONI2 33KV GOPALGANJ B
JABALPUR SEONI SEONI 220KV SEONI2 33KV PGCIL A
JABALPUR SEONI SEONI 220KV SEONI2 33KV CHHAPARA B
JABALPUR SEONI SEONI 220KV SEONI2 33KV AKVN A
JABALPUR SEONI SEONI 220KV SEONI2 33KV KALARBAKI B
JABALPUR SEONI SEONI 220KV SEONI2 33 KV JAL NIGAM A
JABALPUR SEONI SEONI 220KV SEONI2 33KV GOPALGANJ-II C
JABALPUR Seoni SEONI 132KV NAINPUR 33KV KEOLARI-I C
JABALPUR Seoni SEONI 132KV NAINPUR 33KV DISCOM BAY KEOLARI C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 400KV KIRNAPUR 33KV KIRNAPUR B
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 400KV KIRNAPUR 33KV RAGEGAON C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 400KV KIRNAPUR 33KV HATTA C
JABALPUR BALAGHAT BALAGHAT 400KV KIRNAPUR 33KV MATTE C
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV PONDER 33KV BANKEDHI B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV PONDER 33KV SALICHOUKA B
JABALPUR NARSINGHPUR GADARWARA 132KV PONDER 33KV NSPL A
REWA REWA REWA CITY 220KV REWA2 33KV RATHARA B
REWA REWA REWA CITY 220KV REWA2 33KV SANJAY GANDHI A
REWA REWA REWA EAST 220KV REWA2 33KV GURH C
REWA REWA REWA EAST 220KV REWA2 33KV BANSAGAR C
REWA REWA REWA EAST 220KV REWA2 33KV SUPIYA A
REWA REWA REWA EAST 220KV REWA2 33KV TEEKAR B
REWA REWA REWA EAST 220KV REWA2 33KV MANIKWAR C
REWA REWA REWA CITY 132KV REWA 33KV ENGGCOLLEGE A
REWA REWA REWA CITY 132KV REWA 33KV REWAWATERWORKS A
REWA REWA REWA CITY 132KV REWA 33KV SIRMOUR B
REWA REWA REWA CITY 132KV REWA 33KV MARTANDSCHOOL A
REWA REWA REWA CITY 132KV REWA 33KV AIR B
REWA REWA REWA WEST 132KV REWA 33KV SEMARIA B
REWA REWA REWA WEST 132KV REWA 33KV BANKUIYA/TAMAS C
REWA REWA REWA WEST 132KV REWA 33KV MOHRA C
REWA REWA REWA WEST 132KV REWA 33KV AMIRTEE C
REWA REWA REWA WEST 132KV REWA 33KV VTL B
REWA REWA REWA WEST 132KV REWA 33KV VTL-II B
REWA REWA REWA EAST 132KV MANGAWAN 33KV GANGEO C
REWA REWA REWA EAST 132KV MANGAWAN 33KV MANGAWAN B
REWA REWA REWA EAST 132KV MANGAWAN 33KV RAGHUNATHGANJ B
REWA REWA MAUGANJ 132KV MANGAWAN 33KV MAUGANJ C
REWA REWA REWA WEST 220 KV SIRMOUR TH 33KV SIRMOUR COLONY B
REWA REWA TEONTHAR 132KV KATRA 33KV TEONTHAR B
REWA REWA MAUGANJ 132KV KATRA 33KV NAI GARHI B
REWA REWA TEONTHAR 132KV KATRA 33KV KATRA C
REWA REWA TEONTHAR 132KV KATRA 33KV CHAKGHAT C
REWA REWA TEONTHAR 132KV KATRA 33KV JAWA C
REWA REWA TEONTHAR 132KV KATRA 33KV BANSAGAR C
REWA REWA TEONTHAR 132KV KATRA 33KV GARH C
REWA REWA TEONTHAR 132KV KATRA 33KV PANGARHI C
REWA REWA MAUGANJ 132KV MAOGANJ 33KV HANUMANA C
REWA REWA MAUGANJ 132KV MAOGANJ 33KV MAOGANJ C
REWA REWA MAUGANJ 132KV MAOGANJ 33KV KHATKHARI C
REWA REWA MAUGANJ 132KV MAOGANJ 33KV BAHERA DAWAR C
REWA REWA MAUGANJ 132KV MAOGANJ 33KV DHERA C
REWA REWA MAUGANJ 132KV MAOGANJ 33KV JAIL C
REWA REWA REWA WEST 220KV KOTAR 33KV SEMARIA A
REWA REWA REWA WEST 220KV UMRI SHAHPU 33KV UMRI SHAHPUR C
REWA REWA REWA WEST 220KV UMRI SHAHPU 33KV DEWAS C
REWA REWA TEONTHAR 220KV UMRI SHAHPU 33KV SIRMOUR C
REWA REWA TEONTHAR 220KV UMRI SHAHPU 33KV PATEHARA C
REWA REWA REWA EAST 132KV PAHADIA 33KV RAIPUR B
REWA REWA REWA WEST 132KV PAHADIA 33KV MOHRA C
REWA REWA REWA WEST 132KV PAHADIA 33KV RATHARA B
REWA REWA REWA WEST 132KV PAHADIA 33KV SIRMOUR B
REWA SATNA SATNA O&M 220KV SATNA2 33KV UNCHEHRA A
REWA SATNA SATNA O&M 220KV SATNA2 33KV PGCIL A
REWA SATNA SATNA O&M 220KV SATNA2 33KV SITPURA B
REWA SATNA SATNA O&M 220KV SATNA2 33KV JAITWARA B
REWA SATNA NAGOD 220KV SATNA2 33KV PANNA B
REWA SATNA NAGOD 220KV SATNA2 33KV NAGOD A
REWA SATNA NAGOD 220KV SATNA2 33KV RAIGAON B
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA 33KV KOLGAWAN A
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA 33KV PREMNAGAR A
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA 33KV ETS b
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA 33KV UCL A
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA 33KV KARIGOHI A
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA 33KV REWA A
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA 33KV RAILWAY A
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA 33KV MEI B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV SATNA 33KV KAMALSPONGE-I A
REWA SATNA SATNA O&M 132KV SATNA 33KV KAMALSPONGE-II A
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV MAIHAR 33KV BAROULI B
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV MAIHAR 33KV 5MVA C
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV MAIHAR 33KV AMARPATAN A
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV MAIHAR 33KV UNCHEHRA B
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV MAIHAR 33KV AMDARA B
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV MAIHAR 33KV BADERA B
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV MAIHAR 33KV MAIHARTOWN A
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV MAIHAR 33KV UDAYPUR A
REWA SATNA SATNA O&M 132KV RAMPUR 33KV JP AGRI B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV RAMPUR 33KV MADHAVGARH B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV RAMPUR 33KV GORAIYA B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV RAMPUR 33KV KRISHNAGARH B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV RAMPUR 33KV SAJJANPUR B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV RAMPUR 33KV CHORMARI B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV RAMPUR 33KV CHHIBORA B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV RAMPUR 33KV RAMPUR A
REWA SATNA AMARPATAN 132KV RAMPUR 33KV BELA A
REWA SATNA AMARPATAN 132KV RAMPUR 33KV SILPARI B
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV AMARPATAN 33KV NADAN C
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV AMARPATAN 33KV NADAN-II A
REWA SATNA SATNA O&M 132KV AMARPATAN 33KV SATNA C
REWA SATNA AMARPATAN 132KV AMARPATAN 33KV MUKUNDPUR B
REWA SATNA AMARPATAN 132KV AMARPATAN 33KV KATAHA B
REWA SATNA AMARPATAN 132KV AMARPATAN 33KV RAMNAGAR B
REWA SATNA AMARPATAN 132KV AMARPATAN 33KV TALA B
REWA SATNA AMARPATAN 132KV AMARPATAN 33KV AMARPATAN A
REWA SATNA SATNA O&M 132KV MAZHGAWAN 33KV BARONDHA B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV MAZHGAWAN 33KV CHITRKOOT A
REWA SATNA SATNA O&M 132KV MAZHGAWAN 33KV MAZHGAWAN B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV MAZHGAWAN 33KV KOTHI B
REWA SATNA SATNA O&M 132KV MAZHGAWAN 33KV BIRSINGHPUR B
REWA SATNA SATNA O&M 220KV KOTAR 33KV TIKURI B
REWA SATNA SATNA O&M 220KV KOTAR 33KV KOTAR B
REWA SATNA SATNA O&M 220KV KOTAR 33KV DAGIDHA A
REWA SATNA SATNA O&M 220KV KOTAR 33KV BIRSINHPUR B
REWA SATNA SATNA O&M 220KV KOTAR 33KV SUKWAH A
REWA SATNA SATNA O&M 220KV KOTAR 33KV KOTAR-II A
REWA SATNA SATNA O&M 220KV KOTAR 33KV DAGDIHA-II B
REWA SATNA NAGOD 132KV NAGOD 33KV SINGHPUR B
REWA SATNA NAGOD 132KV NAGOD 33KV NAGOD A
REWA SATNA NAGOD 132KV NAGOD 33KV RAHIKWADA B
REWA SATNA NAGOD 132KV NAGOD 33KV BASUDHA B
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA-II (S 33KV TRANSPORT NAGAR A
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA-II (S 33KV TIKURIYA TOLA A
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA-II (S 33KV ANIKET MATEHNA A
REWA SATNA SATNA CIT 132KV SATNA-II (S 33KV PURANA POWER HOUSE A
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV SIDHI 33KV CITY-II A
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV SIDHI 33KV REWA A
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV SIDHI 33KV CITY-I A
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV SIDHI 33KV PATPARA B
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV SIDHI 33KV CITY-III A
REWA SIDHI SIDHI O&M 220KV SIDHI2 33KV JP-II C
REWA SIDHI SIDHI O&M 220KV SIDHI2 33KV JP-I C
REWA SIDHI SIDHI O&M 220KV SIDHI2 33KV SIDHI C
REWA SIDHI SIDHI O&M 220KV SIDHI2 33KV MADWAS B
REWA SIDHI SIDHI O&M 220KV SIDHI2 33KV SIHAWAL C
REWA SIDHI SIDHI O&M 220KV SIDHI2 33KV SIMARIYA A
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV DEOSAR 33KV BAHRI B
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV RAMPUR NEKI 33KV KOTIYA A
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV RAMPUR NEKI 33KV BAGHWAR B
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV RAMPUR NEKI 33KV RAMPUR NEKIN A
REWA SIDHI SIDHI O&M 132KV RAMPUR NEKI 33KV DHANHA C
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV MORWA 33KV JHINGURDAH A
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV MORWA 33KV 5MVA B
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV MORWA 33KV 3.15MVA B
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV MORWA 33KV TIRUMALA IND A
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV MORWA 33KV BAGAIYA C
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV MORWA 33KV GORBI-I A
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV MORWA 33KV SIDHI C
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV MORWA 33KV BHIKHA JHIRIYA C
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV MORWA 33KV NCL A
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV WAIDHAN 33KV NAVJEEVAN VIHAR B
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV WAIDHAN 33KV KACHNI-NTPC B
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV WAIDHAN 33KV DUDHI CHUHA A
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV WAIDHAN 33KV JAYANT A
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV WAIDHAN 33KV NIGAHI A
REWA SINGRAULI WAIDHAN CITY 132KV WAIDHAN 33KV WAIDHAN A
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV WAIDHAN 33KV PARSONA C
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV WAIDHAN 33KV SASAN POWER A
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV RAJMILAN 33KV MADA B
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV RAJMILAN 33KV KHUTAR C
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV RAJMILAN 33KV RAJMILAN C
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV RAJMILAN 33KV KHANUA KHAS B
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV RAJMILAN 33KV REC C
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV RAJMILAN 33KV POWERGRID A
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV DEOSAR 33KV BARGAWAN C
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV DEOSAR 33KV CHITRANGI B
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV DEOSAR 33KV DEOSAR B
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV DONGRITAL 33KV KHANUA KHAS C
REWA SINGRAULI WAIDHAN O&M 132KV DONGRITAL 33KV LANGHADOL C
REWA SATNA NAGOD 132KV NAGOD 33KV JASO A
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV UNCHEHRA 33KV UNCHEHRA A
REWA SATNA MAIHAR DN 132KV UNCHEHRA 33KV JEET NAGAR B
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BIJAWAR 33KV BHAGWAN C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BIJAWAR 33KV GULGANJ C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BIJAWAR 33KV CHHATARPUR B
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BIJAWAR 33KV SATAI B
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BIJAWAR 33KV KISHANGARH C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BIJAWAR 33KV MATGAWAN C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BIJAWAR 33KV BADA MALEHRA B
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 220KV CHHATARPUR 33KV DADHARI C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 220KV CHHATARPUR 33KV PH-CHHATARPUR A
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 220KV CHHATARPUR 33KV GARHI-MALEHRA B
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 220KV CHHATARPUR 33KV MAUSAHANIA A
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 220KV CHHATARPUR 33KV SAURA C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 220KV CHHATARPUR 33KV NAUGAON A
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 220KV CHHATARPUR 33KV SATAI RAOD A
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 220KV CHHATARPUR 33KV BASARI B
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV KHAJURAHO 33KV BASARI C
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV KHAJURAHO 33KV RAJNAGAR B
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV KHAJURAHO 33KV AIRPORT A
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV KHAJURAHO 33KV KHAJURAHO A
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV KHAJURAHO 33KV BAMITHA C
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV KHAJURAHO 33KV KUSHANPURA C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV NOWGAON 33KV MES A
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV NOWGAON 33KV LUGASI C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV NOWGAON 33KV HARPALPUR B
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV NOWGAON 33KV NOWGAON B
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BATIAGARH 33KV BAXWAHA C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BUDERA 33KV BUDERA B
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV LAUNDI 33KV DUMRA B
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV LAUNDI 33KV CHANDLA B
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV LAUNDI 33KV BASNATPURA B
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV LAUNDI 33KV PRAKASH BAMHORI C
SAGAR CHHATARPUR KHAJURAHO 132KV LAUNDI 33KV LOUNDI A
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 220KV DAMOH2 33KV BANSA C
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 220KV DAMOH2 33KV TOWN A
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 220KV DAMOH2 33KV KERBENA C
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 220KV DAMOH2 33KV JABERA-1 C
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 220KV DAMOH2 33KV JABERA-II C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 220KV DAMOH2 33KV NARSINGHGARH B
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 220KV DAMOH2 33KV PATERA C
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 220KV DAMOH2 33KV BSNL B
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 220KV DAMOH2 33KV BANDAKPUR B
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 220KV DAMOH2 33KV INDUSTRIAL MARUTAL B
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 220KV DAMOH2 33KV PGCIL B
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 132KV DAMOH 33KV DAMOH FS C
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 132KV DAMOH 33KV HATTA TOWN B
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 132KV DAMOH 33KV IMLAI C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV DAMOH 33KV PHUTERA C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV GARHAKOTA 33KV KEOLARI C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV GARHAKOTA 33KV PATHARIA B
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV HATTA 33KV MADIYDO B
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV HATTA 33KV GAISABAD A
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV HATTA 33KV HINOTA C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV HATTA 33KV FATEHPUR C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV HATTA 33KV BANGAON C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV HATTA 33KV HATTA A
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 132KV TEJGARH 33KV TENDUKHERA C
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 132KV TEJGARH 33KV JABERA B
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 132KV TEJGARH 33KV TEJGARH C
SAGAR DAMOH DAMOH SOUTH 132KV TEJGARH 33KV NOHTA C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV BATIAGARH 33KV MAGRON C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV BATIAGARH 33KV BATIAGARH B
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV BATIAGARH 33KV KERBANA B
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV PATERA 33KV PATERA A
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV PATERA 33KV KUNDALPUR B
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV PATERA 33KV KUDAI C
SAGAR DAMOH DAMOH NORTH 132KV PATERA 33KV HATTA A
SAGAR PANNA PANNA DN 132KV PANNA 33KV NEW DEVENDRANAGAR B
SAGAR PANNA PANNA DN 132KV PANNA 33KV AJAYGARH B
SAGAR PANNA PANNA DN 132KV PANNA 33KV CHHATARPUR A
SAGAR PANNA PANNA DN 132KV PANNA 33KV DEVENDRANAGAR B
SAGAR PANNA PANNA DN 132KV PANNA 33KV MAJHGAWAN A
SAGAR PANNA PANNA DN 132KV PANNA 33KV 5MVA-I A
SAGAR PANNA PANNA DN 132KV PANNA 33KV 5MVA-II C
SAGAR PANNA PANNA DN 132KV PANNA 33KV EAST DISCOM-PANNA B
SAGAR PANNA PAWAI 132KV PANNA 33KV PAWAI B
SAGAR PANNA PAWAI 132KV PAWAI 33KV PAWAI B
SAGAR PANNA PAWAI 132KV PAWAI 33KV MOHANDRA B
SAGAR PANNA PAWAI 132KV PAWAI 33KV AMANGANJ B
SAGAR PANNA PAWAI 132KV PAWAI 33KV GUNNORE B
SAGAR SAGAR BANDA 132KV SAGAR 33KV BANDA C
SAGAR SAGAR KHURAI 132KV SAGAR 33KV MOTHI C
SAGAR SAGAR SAGAR CIT 132KV SAGAR 33KV CIVIL LINES B
SAGAR SAGAR SAGAR CIT 132KV SAGAR 33KV UNIVERSITY B
SAGAR SAGAR SAGAR CIT 132KV SAGAR 33KV POWER HOUSE SAGAR B
SAGAR SAGAR SAGAR CIT 132KV SAGAR 33KV MES A
SAGAR SAGAR SAGAR CIT 132KV SAGAR 33KV KAREELA B
SAGAR SAGAR SAGAR CIT 132KV SAGAR 33KV DHARAMSHREE B
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV DEFENCE CAMP GHANA C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV SURKHI C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV BILHARA C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV DD NAGAR C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV SEHORA C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV CHITORA B
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV NARIOLI C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV HINNOD C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV 5MVA-II B
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV 5MVA-I B
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV RAJGHAT A
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV SAGAR 33KV HOUSHING BOARD ( D A
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GOURJHAMAR 33KV KESLI-II B
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GOURJHAMAR 33KV DEORI I C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GOURJHAMAR 33KV MAHARAJPUR C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GOURJHAMAR 33KV KHAIRANA C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GOURJHAMAR 33KV GAURJHAMAR C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GOURJHAMAR 33KV KESLI-II C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GOURJHAMAR 33KV BARKOTI C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GARHAKOTA 33KV CHANAUWA C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GARHAKOTA 33KV REHLI B
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GARHAKOTA 33KV GARHAKOTA B
SAGAR SAGAR REHLI 132KV GARHAKOTA 33KV BALEH B
SAGAR SAGAR BINA 220KV BINA 33KV MANDI-BAMORA C
SAGAR SAGAR BINA 220KV BINA 33KV AGASOD C
SAGAR SAGAR BINA 220KV BINA 33KV PGCIL C
SAGAR SAGAR BINA 220KV BINA 33KV BORL C
SAGAR SAGAR BINA 220KV BINA 33KV BINA B
SAGAR SAGAR BINA 220KV BINA 33KV SATORIA C
SAGAR SAGAR BINA 220KV BINA 33KV KHIMLASA C
SAGAR SAGAR BINA 220KV BINA 33KV WCR A
SAGAR SAGAR BINA 220KV BINA 33KV WATERWORKS A
SAGAR SAGAR KHURAI 220KV BINA 33KV KOHA C
SAGAR SAGAR BANDA 220KV SAGAR 33KV KARRAPUR C
SAGAR SAGAR REHLI 220KV SAGAR 33KV PATNA BUJURG C
SAGAR SAGAR SAGAR CIT 220KV SAGAR 33KV MEDICAL A
SAGAR SAGAR SAGAR CIT 220KV SAGAR 33KV TILI MANIPANI C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 220KV SAGAR 33KV DHANA C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 220KV SAGAR 33KV CHANATORIA B
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 220KV SAGAR 33KV JAISINGH NAGAR C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 220KV SAGAR 33KV PARSORIA C
SAGAR SAGAR BANDA 132KV BANDA 33KV BANDA-BELAI C
SAGAR SAGAR BANDA 132KV BANDA 33KV NAYANDHARA C
SAGAR SAGAR BANDA 132KV BANDA 33KV BHADRANA C
SAGAR SAGAR BANDA 132KV BANDA 33KV ULDAN C
SAGAR SAGAR BANDA 132KV BANDA 33KV DALPATUR C
SAGAR SAGAR KHURAI 132KV KHURAI 33KV KOHA C
SAGAR SAGAR KHURAI 132KV KHURAI 33KV BERI DHANORA C
SAGAR SAGAR KHURAI 132KV KHURAI 33KV BARODIA NONAGIRI I C
SAGAR SAGAR KHURAI 132KV KHURAI 33KV KHURAI TOWN B
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV RAHATGARH 33KV RAHATGARH C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV RAHATGARH 33KV MASURAI C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV RAHATGARH 33KV SIHORA C
SAGAR SAGAR SAGAR O&M 132KV RAHATGARH 33KV JHILA C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV REHALI 33KV PATNA BURJ C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV REHALI 33KV GUDA C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV REHALI 33KV CHIRAI C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV REHALI 33KV REHALI TOWN B
SAGAR SAGAR KHURAI 132KV KHIMLASA 33KV BHANGARH B
SAGAR SAGAR KHURAI 132KV KHIMLASA 33KV KHIMLASA C
SAGAR SAGAR KHURAI 132KV KHIMLASA 33KV MALTHONE C
SAGAR SAGAR KHURAI 132KV KHIMLASA 33KV RAJVANS C
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV TIKAMGARH 33KV TIKAMGARH/POWER HO B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV TIKAMGARH 33KV 8MVA C
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV TIKAMGARH 33KV BADAGAON B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV TIKAMGARH 33KV BALDEGARH B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV TIKAMGARH 33KV MAVAI B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV TIKAMGARH 33KV DHONGA B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV TIKAMGARH 33KV AHAR C
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV TIKAMGARH 33KV NAINWARI C
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV TIKAMGARH 33KV NEEMKHERA C
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV ORCHA B
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV PRITHVIPUR A
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV ZERON B
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV MADIYA A
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV PRATAPPURA B
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV NIWARI I C
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV NIWARI II C
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV NEGUWAN A
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV Jal Nigam A
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV PRITHVIPUR 33KV TAHARKA A
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 220KV TIKAMGARH2 33KV MOHANGARH B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 220KV TIKAMGARH2 33KV TIKAMGARH B
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 220KV TIKAMGARH2 33KV DIGODA-1 B
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 220KV TIKAMGARH2 33KV DIGODA-II B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 220KV TIKAMGARH2 33KV DHONGA B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 220KV TIKAMGARH2 33KV COLLECTORATE A
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV JATARA 33KV HIRDA NAGAR C
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV JATARA 33KV VEERPURA C
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV JATARA 33KV JATARA B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV JATARA 33KV PALERA B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV JATARA 33KV BAMHORI B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV BUDERA 33KV BALDEOGARH C
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV BUDERA 33KV GHUWARA C
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV BUDERA 33KV KHARGAPUR B
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV DIGODA 33KV DIGODA B
SAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH 132KV DIGODA 33KV MOHANGARH B
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV DIGODA 33KV KURRAI C
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV DIGODA 33KV LIDHORA B
SAGAR TIKAMGARH NIWARI 132KV DIGODA 33KV NAYAKHERA C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BADA MALEHA 33KV GULGANJ B
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BADA MALEHA 33KV BADAMALEHARA B
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BADA MALEHA 33KV BAGHWA C
SAGAR CHHATARPUR CHHATARPUR 132KV BADA MALEHA 33KV DARGUA C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV DEORI 33KV DEORI C
SAGAR SAGAR REHLI 132KV DEORI 33KV KOPRA JAITPUR C
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 220KV ANUPPUR 33KV JAITHARI C
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 220KV ANUPPUR 33KV ANUPPUR A
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 220KV ANUPPUR 33 KV SHANTINAGAR C
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 220KV ANUPPUR 33KV DOCM B
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 220KV ANUPPUR 33KV CHACHAI B
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV UMARIA-I A
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV SHAHDOL A
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV KOTMA TIRAHA B
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV JAISINGHNAGAR C
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV BUDHAR B
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV PANDAV NAGAR B
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV UMARIYA-II B
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV DCL C
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV NEW JAISINGHNAGAR B
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV SHAHDOL 33KV MEDICAL COLLEGE B
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV BEOHARI 33KV MADWAS C
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV BEOHARI 33KV BANSAGAR A
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV BEOHARI 33KV BEOHARI B
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV BEOHARI 33KV JAISINGH NAGAR C
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV BEOHARI 33KV PAPAUNDH C
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 132KV BEOHARI 33KV NEW BEOHARI C
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 220KV ANUPPUR 33KV KESHWAHI C
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 220KV ANUPPUR 33KV NEW D-COM B
SHAHDOL SHAHDOL SHAHDOL 220KV ATPS CHACHA 33 KV OCM A
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 220KV BIRSINGJHPU 33KV SECL-I (KARKELI) A
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 220KV BIRSINGJHPU 33KV SGTP COLONY A
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 220KV BIRSINGJHPU 33KV PALI TOWN A
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 220KV BIRSINGJHPU 33KV SECL-II A
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 220KV BIRSINGJHPU 33KV ASCENT HYDRO A
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 132KV UMARIYA 33KV CHANDIA B
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 132KV UMARIYA 33KV MANPUR A
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 132KV UMARIYA 33KV PIPARIYA COAL MINE A
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 132KV UMARIYA 33KV CHANDIA-II B
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 132KV UMARIYA 33KV MANPUR II C
SHAHDOL UMARIYA UMARIYA 132KV UMARIYA 33KV NEW UMARIA A
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 132KV KOTMA 33KV KOTMA NEW B
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 132KV KOTMA 33KV BIJURI B
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 132KV KOTMA 33KV COAL MINES B
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 132KV KOTMA 33KV DISCOM BAY B
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 132KV KOTMA 33KV KOTMA OLD B
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 132KV KOTMA 33KV NIGWANI C
SHAHDOL ANUPPUR ANUPPUR 132KV KOTMA 33KV RAJNAGAR A

Tagged DTRs Report

MPEZ-GeoPortal?